CLARITY (KLARHET)

Diamantens klarhet innebär hur ren diamanten är från inneslutningar. Inneslutningar kan förekomma i form av "moln", sprickor, små fragment av andra mineraler, mm. Diamantgradering sker under en lupp som förstorar diamanten 10x. Klarheten mäts och bedöms utifrån en klarhetsskala enligt nedan. 

FL & IF

En Flawless-diamant har inga yttre eller inre inneslutningar som är synliga under 10x lupp och är därmed så perfekt en diamant kan vara. 
Internally Flawless har inga synliga inneslutningar eller yttre imperfektioner. Flawless har varken yttre eller inre inneslutningar medan Internally Flawless saknar inre imperfektioner. Båda dessa är otroligt ovanliga och priset är också därefter. Vill man ha en kliniskt perfekt diamant bör man välja någon av dessa.

VVS1 & VVS2

Väldigt, väldigt små inneslutningar som är svåra att upptäcka under 10x förstoring. Utmärkt klarhet som är mycket ovanlig.

VS1 & VS2

Väldigt små inneslutningar som går att se under 10x förstoring men är i de flesta fall osynliga med blotta ögat, särskilt vid mindre diamanter. På större diamanter såsom 0.80 Carat och större kan ibland inneslutningar vara synliga för blotta ögat vid VS2. Rådfråga oss så hjälper vi er.

SI1 & SI2

Små inneslutningar som kan utan svårighetes ses under 10x förstoring. En prisvärdEn diamant som är mycket prisvärd och som har alla möjligheter att vara fantastisk, särskilt SI1-diamanter. Majoriteten av alla våra diamanter vi säljer är SI1. Vi är alltid noga med att de är 100 % rena med blotta ögat innan vi köper dem. Det går att hitta fina SI2-diamanter men man måste generellt sett leta ett tag för att hitta en.

I1, I2 & I3

Inneslutningar som man kan se med blotta ögat utan större ansträngning, därför har vi på VANBRUUN valt att exkludera diamanter med klarhet I1- I3 från vårt sortiment. Som vanligt går det dock alltid att kontakta oss så hjälper vi er att köpa en sådan diamant om det önskas.