DIAMANTEN

Här kan du lära dig mer om diamanten och dess egenskaper


CARAT

Carat är en viktenhet för ädelstenar där 1 carat motsvarar 0,2gr. När man talar om storleken på diamanten så menar man oftast caraten, alltså vikten.  Det ska inte blandas ihop med karat som är ett renhetsmått för guld. Ju högre carat stenen har desto sällsyntare och dyrare blir diamanten. 

CLARITY

Diamanten är en naturmineral vars klarhet innebär hur ren diamanten är från inneslutningar. Inneslutningar kan förekomma så väl på ytan som i stenen i form av "moln", sprickor, små fragment av andra mineraler, mm.
Klarheten graderas med en 10x förstoring på en skala från I3 till Flawless. Det är antalet och storleken på inneslutningarna samt vart de befinner sig som avgör vart på skalan diamanten hamnar. En Flawless-diamant har ingen synlig inneslutning eller ytskada under 10x förstoring. En I3-diamant däremot har synliga defekter med blotta ögat.

COLOUR

Här talar man om avsaknaden av färg i en skala D-Z. 
D representerar en helt färglös sten och en sten med färg Z är kraftigt färgad, oftast åt det gulaktiga, bruna eller grå hållet. Denna skala gäller inte diamanter med färg som t.ex. blå, rosa eller gula där den specifika färgen i sig har stor betydelse.

CUT

En diamants slipning beskriver hur väl facetterna är slipade. Slipningen har stor betydelse för återreflektionen av ljuset i en sten. Ju bättre slipning desto mer skimrar och gnistrar diamanten.

Slipgraderna benämns: Excellent (EX), Very Good (VG), Good (G), Fair (FR), Poor (PR)


FLOURESCENS

Flourescens är ett ljus som vissa diamanter avger när den absorberat UV-ljus. Faktum är att flourescens förekommer väldigt ofta och refereras till sin styrka/intensitet.
Ungefär 25-35% av samtliga diamanter som graderas av GIA (Gemmological Institute of America) har någon grad av flourescens och 

utav dessa är det endast ca 10% som har så pass intensiv flourescens att det påverkar diamantens utseende. 

DIAMANTCERTIFIKAT

Till alla våra diamanter från 0,30ct uppåt ingår det ett diamantcertifikat utfärdat av
GIA - Gemmological Institute of America.

GIA grundades 1931 och är världens främsta auktoritet på diamanter och andra ädelstenar.
GIA som är en ideell organisation, upprätthåller de högsta standarder som erkänns av diamantindustrin.

Begreppet 4C utvecklades av GIA år 1953 och är idag en internationell graderingsstandard. En GIA-certifierad diamant undersöks av minst 4 högt utbildade gemmologer och åtföljs slutligen av ett diamantcertifikat.

Naturlig vs Syntetisk

En labbodlad diamant är odlad i ett laboratorium där man placerat kol under HPHT-behandling. HPHT står för High Pressure High Temperature.
Det innebär att man återskapar samma omgivning och förhållanden under vilka en naturlig diamant har utvecklats. En labbodlade diamant består av faktiska kolatomer som är arrangerade i den karakteristiska diamantkristallstrukturen. Eftersom de är tillverkade av samma material som naturliga diamanter så uppvisar de samma optiska och kemiska egenskaper.