SKÖTSELRÅD

  • Förvara gärna smyckena i medföljande ask när du inte använder de.
  • Undvik onödigt slitage och skador i dina ringar genom att ta av de vid diskning, träning, trädgårdsarbete, etc.
  • Om du bär ringar på båda händerna var då extra varsam vid handklappning. Både metallen, infattningen och eventuella stenar kan skadas av slag eller annan typ av påverkan mot dem.
  • Smycken med stenar bör lämnas in minst en gång om året för översyn. Små och regelbundna stötar kan försvaga infattningen efter ett tag.
  • Rengör dina smycken regelbundet. Det förhindrar slitage från damm och smuts. Varmt vatten, diskmedel och mjuk tandborste är rekommenderat. Skölj slutligen av med ljummet vatten.
  • Har du råkat slå i en ring med sten så är vårt råd att lämna in den till oss för översyn.
  • Om det fastnat ludd i en fattning (som man får dra hårt för att få bort) låt det sitta kvar och lämna in den till oss för översyn.
  • Smycken och ädelstenar slits och skadas oftast när man inte tänker på det exempelvis när man tar i ett handtag, klappar händerna, etc. Försök att alltid ha i åtanke att vara försiktig när du har smycket på dig.